Inne podejście NEXT

Polacy rzadko korzystają z usług profesjonalnych prawników. Czym wytłumaczyć to powściągliwe nastawienie? Nierzadko przecież mówi się o prawie używając wyrażeń: gąszcz, zawiłości, meandry. Wydaje się też, że specjalistyczne wykształcenie prawników gwarantuje sprawne poruszanie się w tej przestrzeni. W badaniach opinii publicznej na temat ostrożności w konsultowaniu się z prawnikami (w tym również w prowadzonych z inicjatywy zawodowych organizacji prawników) padają racjonalne argumenty wyjaśniające taką postawę. Można je sprowadzić do 5 kategorycznych tez. Według nich prawnicy są po prostu:
Więcej

Wspólnicy

Nasz zespół wspólników Kancelarii składa się z profesjonalistów, którzy zdobyli doświadczenie w różnych dziedzinach prawa poprzez lata praktyki w instytucjach wymiaru sprawiedliwości oraz firmach sektora prywatnego. Mamy tę samą wizję, misję i wartości, a także przekonanie, że przyjęcie i wdrożenie ich w praktyce wymaga od każdego z nas codziennego wnoszenia osobistego wkładu.

 

Dostrzegamy dynamiczny i zmienny charakter gospodarki. Pracujemy tak, by rozwijać się równie szybko jak nasi Klienci. Rozwiązania, które proponujemy są w pełni adekwatne do potrzeb Klientów. Weryfikujemy to każdego dnia. Czerpiemy z tego faktu dużą satysfakcję.  

 

 

Nasza tożsamość

NASZE PODEJŚCIE DO BYCIA PRAWNIKIEM JEST MOCNO OSADZONE W DRODZE NASZEGO ZAWODOWEGO ROZWOJU.


Sędziowskie korzenie

Najważniejszą szkołą zawodu prawnika była dla nas aplikacja sądowa. Z ekwipunkiem akademickiej wiedzy o prawie zaczęliśmy odkrywać dalszy horyzont poprzez współpracę z doświadczonymi sędziami i zagłębianiu się w sprawy trafiające „na wokandę”.

Więcej
Doświadczenia związane z pierwszą pracą

To był burzliwy czas w pozornie spokojnych okolicznościach. Zaczęliśmy pracę dla jednej z kancelarii. Nasze zadania były odpowiedzialne, ponieważ trzymaliśmy pieczę nad sprawami wielu Klientów. Niespodziewanie dla nas wystąpiły komplikacje.

Więcej
Optyka sukcesji

Obok wypróbowania siebie samych w obliczu kryzysowej sytuacji, nasza pierwsza praca dała nam coś jeszcze. Niczym papierek lakmusowy nasiąknęliśmy tym, co można nazwać optyką sukcesji. Po latach, wiedza i doświadczenie pozwalają nam świadczyć wysoko specjalistyczne usługi sukcesyjne. Pomagamy Klientom planować i wprowadzać rozwiązania prawno-organizacyjne związane z szeroko pojętym następstwem prawnym i zapewnieniem kontynuacji na płaszczyźnie majątku oraz działalności biznesowej.

Więcej
Jak działamy?
Organizacja pracy

Chcemy efektywnie wykorzystywać czas nasz i naszych Klientów. Przede wszystkim stawiamy na elastyczny sposób komunikowania się. Korzystamy z kolejnych technologii – z telefonu i różnego rodzaju telekonferencji, z wizją i bez. Wiele osób uważa, że nie ma powodu wybierać się do prawnika, skoro to prawnik może zagościć u nich. Dlatego chętnie umożliwiamy Klientom nawiązanie kontaktu z nami z tych miejsc, w których aktualnie przebywają. Jeśli sporadycznie uznajemy, że dobrze jest spotkać się osobiście – organizujemy takie spotkanie.

Więcej
Brak schematyzmu / standaryzacji

Dążymy do zaoferowania Klientom – firmom, osobom prywatnym i instytucjom – pomocy prawnej wysokiej jakości, tam gdzie jest to wskazane zaprojektowanej „na miarę”. Zawsze w oparciu o ustalenia poczynione w bezpośrednich rozmowach z Klientami.

Tak podchodzimy do oferty i do referencji. Na życzenie przekazujemy referencje dobrane pod kątem sprawy i/lub branży.

Zaufanie i przejrzystość

Cieszymy się z zaufania naszych Klientów. Odpowiadamy na nie utrzymując bardzo wysoki poziom ochrony ich prywatności oraz poufności uzyskiwanych informacji. Skrupulatnie dbamy o aspekty techniczne bezpieczeństwa informacji zawartych w dokumentach oraz stale monitorujemy poziom ochrony transferowanych i przechowywanych plików elektronicznych.

Kierujemy się też przejrzystością działania. Na bieżąco informujemy Klientów o stanie ich spraw oraz przekazujemy im kopie uzyskanych a dotyczących ich dokumentów.

Jakich parterów szukamy

Jesteśmy gotowi do współpracy. Czekamy na utalentowanych i pracowitych prawników, którzy:

 

  • osiągnęli już stopień gruntownego wykształcenia prawniczego
  • w pracy kierują się pasją i inicjatywą
  • mają wewnętrzną motywację do analizowania zagadnień prawnych poprzez wieloaspektowe spojrzenie na problem poddawany analizie
  • są otwarci na doświadczenia zawodowe na różnych polach
  • rozumieją, że innowacyjność i kreatywność są koniecznością w pracy współczesnych prawników
  • potrafią mówić o prawie w sposób jasny
  • potrafią współpracować z Klientami mającymi różny poziom świadomości prawnej
  • chcą rozwiązywać problemy prawne w Zespole pełnym inspiracji i kierującym się chęcią współdziałania
Więcej