Biznes
Stała obsługa prawna

Mamy doświadczenie w obsłudze prawnej firm. Naszym kluczowym zadaniem w ramach takiej obsługi jest wspieranie działalności Klienta, zapewniające bezpieczeństwo prawne firmy.

Kierujemy się specyfikacją branżową. Prawdziwą sztuką jest nie tylko znajomość sieci przepisów dotyczących działania danej branży, ale łączenie na pozór niezależnych od siebie elementów

 
Optymalizacja formy prowadzenia działalności gospodarczej

Nowe rozwiązania są podstawą sukcesu. Wprowadzaniu zmian nie muszą jednak towarzyszyć nerwowość i kryzysy. Każda innowacja jest zależna od charakteru konkretnej firmy. Nie mamy jednakowej recepty dla wszystkich, po prostu ciągle dążymy do satysfakcji i zadowolenia naszych Klientów.

Obsługa kwestii korporacyjnych w spółkach

Zapewniamy stałe wsparcie w tworzeniu nowych podmiotów, budowaniu ładu korporacyjnego w spółkach w szczególności poprzez dbanie o prawidłowość uchwał podejmowanych przez organy spółek, wspólników, przygotowywanie projektów zmian umów spółek, dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, dokumentacji związanej ze zmianami osobowymi i kapitałowymi w spółkach, a także wsparcie w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacji czy likwidacji spółek.

 
Dochodzenie wierzytelności

Jesteśmy świadomi tego, jak wielką trudnością dla prowadzenia biznesu są krytyczne sytuacje związane z nie otrzymaniem wypracowanego kapitału. Zajmując się dochodzeniem Państwa wierzytelności opracowujemy i aktywnie realizujemy indywidualne strategie, dobierając jako narzędzia wszelkie działania dopuszczalne przez prawo.

 
Prawo pracy

Udzielamy naszym Klientom bieżących konsultacji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzeń, ochrony danych osobowych pracowników i wszystkich innych kwestiach prawno-organizacyjnych, których uporządkowanie jest im potrzebne po to, żeby lepiej zarządzać personelem.

 
Spory sądowe

Oferujemy pełne wsparcie w dziedzinie sporów sądowych. Pomagamy również na etapie przedsądowym, umożliwiając przedsiębiorcom polubowne rozwiązanie sporów.

 
Prawnik osobisty / rodzinny
Rodzina i majątek

Rodzina i majątek dzień po dniu potrzebują opieki i troski. To dotyczy wielu kwestii, między innymi ochrony dzieci, obowiązków rodzicielskich, relacji między małżonkami, zarządu majątkiem prywatnym, jego zabezpieczenia czy podziału, a nawet rozwiązywania sporów.

Współpraca z nami jest gwarancją tego, że w tych i wielu innych Państwa sprawach, prawnik będzie we właściwym miejscu i we właściwym czasie. I nie będzie to przypadek.

 
Umowy

Treść każdej umowy jest czymś wyjątkowym. Konstruowanie jej zapisów jest bardzo podobne do budowania mechanizmu, w którym wszystkie elementy muszą działać w sposób skoordynowany. Oferujemy kompleksową pomoc redakcyjną i negocjacyjną w tworzeniu umów oraz w interpretacji treści istniejących zobowiązań.

 
Praca

Służymy pomocą oraz poradami dotyczącymi zatrudnienia osobom będącym w stosunku pracy, jak też osobom świadczącym faktycznie pracę w oparciu o umowy nie mające umocowania w prawie pracy.

 
Odszkodowania

Pomagamy naszym Klientom odzyskać poniesione straty na skutek doznanych wypadków. Podejmujemy w tym celu wszystkie dostępne możliwości prawne, zarówno na ścieżce polubownej jak i przed sądami

 
Prawa konsumenta

Sytuację prawną konsumentów determinuje bardzo wiele szczegółowych przepisów, których ignorowanie prowadzi do licznych sporów na linii konsument – przedsiębiorca. Dlatego warto sięgnąć po profesjonalne wsparcie

 
Spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe

Posiadaczom lokali dedykujemy nasze porady we wszystkich sprawach związanych z ich przynależnością do wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

 
Prowadzenie sporów sądowych i mediacja

Czysta wiedza na temat faktów i dotyczących ich przepisów nie wystarczy. Niezbędne jest jeszcze wyobrażenie jak jej użyć. Mamy je i dlatego z zaangażowaniem wspieramy Klientów w sporach sądowych.

Czasami jednak zawodowe doświadczenie podpowiada nam, że skutki postępowania przed sądem w danym przypadku mogą być wręcz traumatyczne. Wówczas podejmujemy interwencję mającą na celu polubowne zakończenie konfliktu.

 
Sukcesja

Najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej tworzenie. I o to właśnie chodzi w sukcesji. Najpierw należy zastanowić się nad tym, czy chcemy zapewnić ciągłość działania naszej firmy na  przyszłość, lub też nad tym, kogo chcemy obdarzyć majątkiem po naszej śmierci. Decydująca jest więc chęć rzeczywistego poukładania spraw majątkowych i wizja zapewnienia trwałości tego, co zbudowaliśmy. Dalej pozostaje kwestia doboru odpowiednich narzędzi prawnych.

 

Wiele z nich służy natychmiastowemu wzmocnieniu trwałości i stabilności firmy. Doradzamy przedsiębiorcom, co oznacza dla ich działalności optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem obciążeń podatkowych lub odpowiedzialności za zobowiązania. Przeprowadzamy także odpowiednie przekształcenia gospodarcze.

Pomagamy też w doborze rozwiązań spadkowych i czuwamy nad tym, aby sporządzone testamenty i zapisy w umowach spółek odpowiadały prawnym wymogom ich ważności. Planowanie sukcesyjne jest efektywnym środkiem uwiarygodnienia w oczach kontrahentów biznesowych.

 

Najgorszym rozwiązaniem jest natomiast brak planowania sukcesyjnego, ignorowanie lub tłumienie myślenia o zmianach, następstwach lub dziedziczeniu. Niejednokrotnie prowadzi to do zachwiania płynności finansowej firmy, albo przejęcia kierownictwa przez osoby niepożądane i nie znające się na jej prowadzeniu.

Sprawy spadkowe i testamenty

Sprawy spadkowe niejednokrotnie są newralgicznym punktem w historii rodziny. Pomagamy w tym, aby względy natury prawnej nie stanęły w przyszłości na przeszkodzie odziedziczeniu Państwa majątku przez wybrane przez Państwa osoby. Prowadzimy też sprawy związane z nabyciem spadku i zachowkiem.

 
Audyt rozwiązań sukcesyjnych

Patrzymy w kategoriach ewaluacji. Audyt rozwiązań sukcesyjnych to po prostu przebadanie wspólnie z przedsiębiorcą rozwiązań prawnych w jego firmie, mając za punkt widzenia zapewnienie jej trwania w przyszłości.

 
Przekształcenia gospodarcze

Każde przedsiębiorstwo jest areną zmian. Oby wyłącznie pozytywnych. Sposobem na to jest podejmowanie planowych działań zapewniających jego trwanie i rozwój w przyszłości.